Integrativan Ludbreg

 

policija

U sklopu projekta Integrativan Ludbreg održana su predavanja i radionice policijskih službenika PP Ludbreg i starijih osoba o nasilju nad osobama treće životne dobi. Nasilje u obitelji je svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, a osobito tjelesno nasilje, primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili nije, tjelesno kažnjavanje i drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci u odgojne svrhe, psihičko nasilje, spolno nasilje, odnosno spolno uznemiravanje i ekonomsko nasilje.

 

22494707 1673286036069516 231460165 o

U sklopu projekta Integrativan Ludbreg oformljeno je i počelo s radom Savjetovalište za starije osobe „Pružamo pomoć jedni drugima“. Prezentacija Savjetovališta održana je u Domu Sveta Barbara u Lunjkovcu gdje su korisnici sa znatiželjom slušali i postavljali pitanja. Cilj rada Savjetovališta je povećanje sigurnosti, osnaživanje osoba treće životne dobi i osiguravanje adekvatnog okvira u lokalnoj zajednici, u kojem će starije osobe moći dobiti relevantne informacije i podršku u slučaju da se nađu u nepovoljnom položaju. Kroz rad savjetovališta osobe starije životne dobi i umirovljenici imat će na raspolaganju različite materijale, brošure, priručnike, letke te ostale izvore informacija o tome kako najbolje raspolagati svojom imovinom, kako se osigurati od sklapanja nepovoljnih ugovora, kako samostalnim postupcima spriječiti da se postane žrtva zlouporabe i zlostavljanja, posebice kada je riječ o izradi oporuke, prijenosu imovine ili ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.
Savjetovalište će funkcionirati na način da će obučeni diseminatori starijim osobama pružati podršku, pomoć te ih temeljem naučenih znanja usmjeravati na relevantne institucije, organizacije, pojedince, ustanove kojima se moraju obratiti kako bi riješili svoje probleme.

tečaj

U okvirima projekta „Integrativan Ludbreg“ kojeg provodi Udruga umirovljenika i starijih osoba regije Ludbreg s partnerima Centar za socijalnu skrb i Gradom Ludbregom u Centru za kulturu i informiranje, održana je radionica prevladavanja osobnih teškoća koju je vodio Aleksandar Horvat.
Tema radionice bila je kako prevladati osobne teškoće s kojima se susreće svaki pojedinac prilikom komunikacije, artikulacije vlastitih misli i interakcije sa sugovornikom ili razgovorom u većoj grupaciji ljudi. Predavač se prilikom izlaganja osvrnuo na važnost osobina ličnosti koja komunicira, temperament kojeg osoba ima te na važnost aktivnog slušanja sugovornika, a sve sa ciljem kako bi se postigla efikasna komunikacija i ostvarili postavljeni ciljevi.

starica baka foto shutter 1428093425 634023

Hrvatska je zemlja s trendom starenja stanovništva koje se rapidno povećava, a udio stanovništva starije životne dobi iznosi 17,71% od ukupnog stanovništva Republike Hrvatske.

Upravo ta skupina stanovništva predstavlja specifičnu, osjetljivu i ranjivu skupinu koja se danas nalazi u iznimno teškoj situaciji te se susreće s sve većom materijalnom i zdravstvenom nesigurnošću. Također, jedan od najvećih problema s kojim se susreću osobe starije životne dobi je problem nasilja. Vijeće Europe pokrenulo je 1991. godine sustavno istraživanje nasilja nad građanima treće životne dobi u 21 zemlji Europe. Pokazalo se da je nasilje nad starijima u obitelji prisutno te da je mnogo raširenije nego što se pretpostavljalo. Rezultati istraživanja pokazali su da je 8% starijih osoba izvrgnuto nasilju u obitelji (Vijeće Europe, 1993., prema Poredoš, Tošić i Grgić, 2005.)

Nasilje se pojavljuje u različitim oblicima, a definira se kao skup ponašanja kojima je cilja kontrola nad drugim osobama uporabom sile, zastrašivanjem i manipuliranjem.

n WOMEN HOLDING HANDS 628x314

Kod komunikacije s osobama starije životne dobi, važno je čuti i vidjeti što se zbiva iz njihove perspektive. Bitno je da osoba zna da ima našu pažnju te da ju slušamo. Kod komunikacije sa starijim osobama naglašava se individualni pristup koji naglašava individualne razlike među starijim osobama te se svakoj osobi treba pristupiti na drugačiji način. Kada govorimo o starijim ljudima, obično mislimo na bake i djedove, iako u očima djece, "starije osobe" mogu biti već i oni koji su od njih stariji petnaestak godina. Bez obzira na dob onoga koga smatramo starijim, uvijek su to osobe s iskustvom koje one nešto mlađe tek čeka ili putem kojega možemo nešto naučiti.

Komunikacija je proces slanja i primanja informacija između dvije ili više osoba i predstavlja jednu od najvažnijih komponenti ljudskog razvoja, ali i jedan od najsloženijih i najosjetljivijih prostora međuljudskih odnosa.