Integrativan Ludbreg

tečaj

U okvirima projekta „Integrativan Ludbreg“ kojeg provodi Udruga umirovljenika i starijih osoba regije Ludbreg s partnerima Centar za socijalnu skrb i Gradom Ludbregom u Centru za kulturu i informiranje, održana je radionica prevladavanja osobnih teškoća koju je vodio Aleksandar Horvat.
Tema radionice bila je kako prevladati osobne teškoće s kojima se susreće svaki pojedinac prilikom komunikacije, artikulacije vlastitih misli i interakcije sa sugovornikom ili razgovorom u većoj grupaciji ljudi. Predavač se prilikom izlaganja osvrnuo na važnost osobina ličnosti koja komunicira, temperament kojeg osoba ima te na važnost aktivnog slušanja sugovornika, a sve sa ciljem kako bi se postigla efikasna komunikacija i ostvarili postavljeni ciljevi.

Također je naveo da su veoma bitne individualne karakteristike pojedinca prilikom komunikacije, kao na primjer empatija, odnosno mogućnost poistovjećivanja sa sugovornikom, percepcija koju mi sami imamo o sebi, kako nastupamo prilikom komunikacije, percepcija koju o nama ima naš sugovornik te na kraju krajeva sam cilj komunikacije kojeg želimo postići. Također je naveo koje tehnike primijeniti kad se osoba nađe u komunikacijskom konfliktu. Objasnio je da se pojedinac mora fokusirati na pozitivne interese koje želi ostvariti, mora tražiti objektivne kriterije i truditi se adekvatno argumentirati svoj stav te tražiti rješenja koja će zadovoljiti oba dvije strane u konverzaciji.