Integrativan Ludbreg

udruga

Starije osobe spadaju u skupinu ranjivih osoba. Zbog različitih fizičkih i psihičkih promjena koje se događaju u starosti starijim osoba potrebna je skrb i pomoć. Starenje je biološki proces koji se događa na svim razinama ljudskog organizma. Starenje je fiziološki proces koji se usporedno događa na fizičkom i psihičkom planu kod svakog pojedinca. Isto tako, postoje prijelazi gdje se na proces starenja nadovezuju i neki negativni čimbenici. Među navedenim čimbenicima važno je istaknuti:
• nepovoljan utjecaj aktivnosti iz ranijeg životnog razdoblja,
• uspjeh ili neuspjeh u postizanju željenih životnih ciljeva,
• razina ekonomskog stanja pojedinca,
• prisustvo konfliktnih situacija u obitelji,
• prihvaćanje ili odbijanje starijih osoba od strane obitelji i zajednice u kojoj živi.


Fiziološko starenje prate mentalne promjene koje uglavnom uključuju smanjenje intelektualne i emocionalne aktivnosti. Prve promjene zapažaju se u području pamćenja, a manifestiraju se ograničenjem pamćenja, senilnošću i težim sjećanjem na događaje novijeg datuma, a boljim sjećanjem na događaje starijeg datuma. Usporedno sa slabljenjem pamćenja dolazi i do slabljenja pažnje i koncentracije. Starije osobe unatoč svim prethodno navedenim ograničenjima žele i dalje biti korisni članovi zajednice, žele raditi, žele biti voljeni i voljeti, a to im je često uskraćeno što može rezultirati pojavom frustracije i depresije.
Osim individualnih promjena, starije osobe doživljavaju promjene i u svojoj okolini. Sve više se osjećaju usamljeno jer njihova djeca imaju već svoju obitelj, a prijatelji i susjedi nisu više tako mobilni pa često ni ne izlaze iz kuće. Gubitak prijatelja i smanjenje druženja negativno utječu na starije osobe i njihovo psihofizičko stanje. Posebno teško to pada osobama koje žive same bez obitelji. U tim okolnostima, starije osobe ne razlučuju uvijek racionalno i zbog toga ih se vrlo često želi iskoristiti ili zloupotrijebiti njihovo povjerenje.
Da bi se takvo stanje spriječilo i zaštitilo starije osobe, važno je organizirati pomoć i skrb koju će pružati članovi zajednice. Posebnu važnu ulogu u procesu socijalizacije i brige za starije osobe imaju udruge civilnog društva među kojima su najvažnije udruge umirovljenika. One okupljaju starije osobe da se svi zajedno druže zbog čega sliče na socijalnu mrežu u kojoj se njeguju stara i stvaraju nova prijateljstva. Sudjelovanje u različitim aktivnostima udruga, starije osobe se osjećaju korisno i ispunjeno, a samim time dolazi i do povećanja kvalitete života starijih osoba. Članovi udruga umirovljenika uživaju u zajedničkim druženjima, razgovorima, slavljima, izletima koji im dođu kao odmak od svakodnevice i smanjuju njihovu usamljenost. Mnoge udruge umirovljenika provode različite projekte za organiziranje slobodnih aktivnosti i edukaciju starijih osoba kako bi ostali aktivni članovi vlastite društvene zajednice. Na taj način udruge brinu za starije osobe, njihove potrebe, želje i sposobnosti.
Prema tome, značaj udruga umirovljenika nije zanemariv, već se potiče njihova dodatna aktivacija novim projektima koje raspisuju resorna nacionalna i međunarodna tijela.