Opis projekta

Udruga umirovljenika i starijih osoba
Regije Ludbreg
Trg Svetog trojstva 16
42230 Ludbreg

 

Opis projekta
„Živimo zajedno, starimo kvalitetno“

Ludbreg, 2016.

 

Temeljni cilj projekta jest:
- uključivanje starijih osoba u život zajednice

Specifični ciljevi odnose se na:
- unaprijeđeni društveni i socijalni uvjeti za dostojanstveno življenje starijih osoba
- razvijeni izvaninstitucionalni oblici pomoći za starije osobe na području Grada Ludbrega
- povećana kvaliteta usluga i broj aktivnosti za starije osobe na području Grada Ludbrega
- poboljšana kvaliteta života starijih osoba
- pojačana društvena uključenost i aktivno sudjelovanje starijih osoba u životu zajednice Grada Ludbrega

Kako bi to ostvarili, implementirat ćemo sustav koji je definiran kao dugoročan izvaninstitucionalni oblik skrbi preko kojeg će se zadovoljiti socijalne, kulturne, edukativne, kreativne i socijalizacijske potrebe starijih osoba te riješiti problemi manjka adekvatnih sadržaja i aktivnosti za tu društvenu skupinu. Sustav se temelji na volonterstvu, provedbi različitih aktivnosti koje su primjerene za ciljanu skupinu, aktivnom uključivanju lokalne zajednice u implementaciji aktivnosti za starije osobe, širenje ponude postojećih usluga za starije osobe u vidu povećanja broja organiziranih dnevnih aktivnosti,
Ciljevi se namjeravaju ostvariti kroz implementaciju obuhvatnog sustava koji će se temeljiti na različitim inicijativama/aktivnostima kao što su „organizacija slobodnog vremena“, „briga i pomoć“, „samoorgarniziranost“, „edukacija i informiranje“ te kroz uključivanje i doprinos od svih uključenih dionika. Kroz implementaciju projektnih aktivnosti postići će se da se svim osobama starije životne dobi s šireg područja Grada Ludbrega osigura dostojanstevniji i kvalitetniji život, da im se podigne kvaliteta života kroz njihovu uključenost u život lokalne zajednice te da se smanji postotak starijih osoba koji zbog nedostatka motiviranosti, nedovoljno ponuđenih aktivnosti/usluga u lokalnoj zajednici ili drugih razloga bivaju institucionalizirani.
Očekivani utjecaj projekta jest:
- poboljšana kvaliteta života starijih osoba
- povećanje broja aktivnosti i usluga za starije osobe na području Grada Ludbrega
- povećanje broja starijih osoba koje su uključene u društveni život preko ponuđenih aktivnosti i usluga
- ublažavanje negativnog utjecaja starenja stanovništva
- potaknuto volontiranje
- smanjenje međugeneracijskog jaza
- zadovoljene potrebe starijih osoba za socijalno-društvenom interakcijom

 

Opis projektnih aktivnosti


Udruga umirovljenika osviještena problematikom starenja stanovništva sudjeluje u različitim partnerskim i samostalnim programima koji doprinose smanjenju socijalne isključenosti i poboljšanju kvalitete života osoba treće životne dobe. Suočeni sa svakodnevnim problemima, a kao što su izrazito nizak materijalni i socijalni položaj starijih građana, smanjena mobilnost i povećanja osamljenost, preko projekta „Živimo zajedno, starim kvalitetno“, odlučili smo napraviti korak više za sve građane starije životne dobi koji se nalaze u nepovoljnom položaju.
Ovim projektom organizirati će se svakodnevne aktivnosti primjerene najstarijima građanima, a u čiji rad će većim dijelom biti uključeni osposobljeni volonteri. Na taj način starije osobe će kvalitetno provoditi svoje vrijeme, a u radu sa volonetrima ispunjavati će osjećaj zadovoljstva, podrške i društvene pripadnosti.
Radi jačanja kapacitete Udruge umirovljenika, zaposlit će se i voditelj projekta, koji će uz osiguranje uspješne provedbe projekta, članovima udruge prenijeti znanja kako bi sami mogli u budućnosti sami stvarati projekte i uspješno ih provoditi, te na taj način i zapošljavati i nove djelatnike.
Dnevne aktivnosti većim dijelim provodit će se u uređenom međugeneracijskom centru Ludbreg, koji je namijenjen za aktivno provođenje slobodnog vremena starijih i mladih osoba, kvalitetno starenje stanovništva te cjeloživotno učenje.
Organizirane dnevne aktivnosti odnose se na sportsko-rekreativne, kreativne, edukacijske, kulturne, zabavne, a razrađene su u skladu s iskustvima iz dosadašnjeg rada s osobama starije životne dobi, te su prilagođene mogućnostima i zahtjevima svakog korisnika.

Aktivnosti koje će se sprovoditi na projektu su:


1. Dnevna skrb i briga

 

 • U okviru ove aktivnosti bit će organizirana zdravstveno- edukativna predavanja za starije osobe na temu zaštite zdravlja starijih osoba, prevencija od padova, prijeloma i ozljeđivanja te smjernice zdrave prehrane za starije osobe i sl.
 • Uz edukacijski dio koji će držati stručno zdravstveno osoblje, a bit će organizirani i praktični dio
 • U praktičnom dijelu sudjelovat će volonteri koji su osposobljeni za obiteljske skrbnike i vodit će tečajeve za sprječavanje padova u starosti. Volonteri će raditi sa manjom grupom korisnika, dva puta tjedno u međugeneracijskom centru, a jednom tjedno u domovima za starije i nemoćne osobe
 • Ovom aktivnošću nastoji se zaštiti i unaprijediti zdravlje starijih građana, odnosno osigurati najviša moguća razina tjelesnog i mentalnog zdravlja, koordinacijskih aktivnosti, stvaranje navika zdravog i aktivnog životnog stila, uz brigu za poboljšanje kvalitete života i funkcionalne sposobnosti...


2. Družimo se zajedno

 • Ova aktivnost uključuje različite kreativne i kulturne radionice, poput radionice crtanja, slikanje, izrade rukotvorina i ručnih radova tradicionalnim tehnikama, literarne radionice, večer poezije, prezentacija starih običaja i baština, prezentaciju knjiga, društvene igre, glazbu i zabavu dr.
 • Ciljevi ovih aktivnosti su međusobno druženje i upoznavanje sa različitim kreativnim tehnikama, razvoj motorike, usvajanje znanja i vještina, prijenos znanja, običaja i kulturne baštine, širenje socijalne mreže kroz nova prijateljstva, poticanje pozitivnog stava
 • Ove aktivnosti vršti će se svakodnevno, a bit će organizirane kroz suradnju i interakciju najstarijih osoba i mladih volontera osposobljenih za međugeneracijsko volontiranje na način da starije osobe svoja iskustava i znanja dijele sa mladim volonterima, dok će volonteri pozitivno utjecati na starije osobe preko mladenačkog entuzijazma i energičnosti
 • Jednom mjesečno tijekom trajanja projekta bit će organizirani dani otvorenih vrata „Družimo se zajedno“ gdje će građanima i široj javnosti biti prezentirani konkretni izložbeni radovi i primjerci, te će se i na taj način animirati javnost o potrebama starijih osoba za druženjem, okupljanjem, kako mogu pozitivno utjecati na mlade i dobrobiti svih koji žive u zajednici
 • Jednom mjesečno bit će organizirane „plesne večeri“ uz kulturne i zabavne sadržaje, koji su namijenjeni svim korisnicima, ali i svim zainteresiranim građanima


3. Educirajmo se zajedno

 

 • Cilj ove aktivnosti je omogućiti starijim osobama prvi kontakt s digitalnim tehnologijama i ponuditi im pozitivna iskustva u vezi s njom te im time podignuti samopouzdanje i motivirati ih na daljnje učenje
 • Ova aktivnost organizirana je na način da kroz individualna druženja mladi volonteri poučavaju starije osobe kako se koristiti računalima te ostalima oblicima digitalnih tehnologija

 

4. „Organizacija slobodnog vremena“

 

 • Ova aktivnost će u prvom redu obuhvatit grupne društvene igre poput igranja šaha, kartanje, kuglanje, igranje pikada, bacanja obroča. Itd. Ova aktivnost namijenjena je za svakodnevno druženje starijih osoba, što kvalitetnije provođenje slobodnog vremena s ciljem održavanja trajne fizičke aktivnosti
 • U sklopu ove aktivnostima korisnicima će biti dozvoljeno da samo odlučuju na koji način žele organizirati svoje slobodno vrijeme

 

5. „Varoški vrtovi

 

 • Kroz ovu aktivnost starije osobe se mogu baviti vrtlarstvom i organskim uzgojem povrtnih kultura te voditi brigu o zaštiti i uređenju okoliša, čistići te uređenju vlastitog vrta. Starije osobe moći će obrađivati zajedničke vrtove na gradskim parcelama koje će im biti ustupljene bez naknade
 • Uz rad na vrtu, bit će organizirani i drugi programi, a koji uključuju, „ Rad u vrtu s volonterima“ i „Zelena mjenjačnica“ (bit će organizirana razmjena sjemenja, biljaka, stručnih savjeta o vrtlarstvu i povrtlarstvu, recepti za izradu prirodnih proizvoda, tradicionalni recepti te bit će organizirana i predavanja na temu o životu s prirodom
 • Ova aktivnost provodit će se svakodnevno, počevši od trećeg mjeseca, uz individualan rad ili rad s volonterima u vrtu
 • Ova aktivnost kombinirat će se sa aktivnostima organizacije slobodnog vremena i terapeutskih tretmana radi poboljšanja psihofizičkog stanja osobe

 

6. Obiteljska večer

 

 • Ova aktivnost bit će organizirana u obliku javnih, otovrenih, radionica, na kojima će uz starije osobe moći sudjelovati, obitelji , volonteri, a voditi će se razgovori o aktualnim problemima koji su značajni za starije osobe i koji direktno ili indirektno utječu na kvalitetu njihovog života. Poticaju za razgovor mogu biti realne obiteljske situacije, obiteljski odnosi, odnosi šire okoline i same osobe prema starenju, aktivnosti u kojima starije osobe propituju svoje potrebe, informiraju se o svojim pravima, predviđaju moguće prepreke u njihovu ostvarenju te pronalaze rješenja
 • Ova aktivnost organizirat će se svaki dan u poslijepodnevnim terminima, a vodit će ih volonteri osposobljenih za obiteljske skrbnike koji će prenašati svoja znanja za kvalitetno starenje i cjeloživotno učenje kroz tečajeve za obiteljske skrbnike te njegu i pomoć u kući
 • U ovu aktivnost građani će biti uključeni na način da će volonteri educirati sve zainteresirane građane kako pružiti pomoć i njegu svojim bolesnim članovima, teško pokretnim ili nepokretnim članovima u obitelji kao i svima potrebitima u zajednici
 • Za provedbu većinu ovih aktivnosti starije osobe bit će podijeljene u skupine koje će voditi volonteri, a kod organiziranja pojedinih aktivnosti bit će uključene i mnoge institucije, udruge i organizacije sa područja Grada Ludbrega

 

Ovaj projekt ujedno je i nastavak dosadašnje i uspješne suradnje svih skupina koji su uključene u provedbu aktivnosti te nastavak implementacije prekograničnog projekta „Medgen Borza“ u kojem je Grad Ludbreg sudjelovao u statusu partnera