Integrativan Ludbreg

P5230379

U sklopu provedbe projekta „Integrativan Ludbreg“, dana 23. svibnja 2017.god. u prostorijama Međugeneracijskog centra Ludbreg održan je Tečaj o rješavanju konfliktnih situacija i prevladavanja osobnih teškoća. Tema Tečaja odnosila se na komunikacijske vještine i tehnike za konstruktivno upravljanje sukobima, s naglaskom na suradničku komunikaciju.

Tijekom Tečaja provedeno je nekoliko vježbi pomoću kojih su korisnici usvojili pretpostavke za suradničku, odnosno konstruktivnu komunikaciju te su naučili prepoznati razliku između govora koji iskazuje činjenice te govora koji iskazuje mišljenja. Također, korisnici su naučili kada koristiti pojedinu strategiju rješavanja sukoba. Prema tome, korisnici znaju da

kada treba brzo djelovati ili donijeti odluku primijeniti će strategiju natjecanja ili prilagodbe. Kompromis se koristi kada je važno da sugovornik, odnosno druga strana prihvati barem jedan dio prijedloga te kada je u interesu održati odnos ili kada rješavanje sukoba ovisi o drugoj osobi. Osim kompromisa u nekim od ovih situacija može se primijeniti i metoda suradnje. Metoda suradnje također se koristi kada je potrebno smanjiti tenzije u odnosnu te kada se od sudionika konflikta traži da pokažu svoje kreativne dosege. Ukoliko su u sukobu jako izražene emocije ili ne posjedujete sve relevantne informacije za uspješno rješavanje sukoba, savjetuje se primijeniti metodu izbjegavanja te sukob riješiti hladne glave primjenom informacija koje dovode do suradničke komunikacije kako bi se sukob uspješno riješio.