O projektu

logo0004

Kratki opis / administrativne stavke:
Trajanje Projekta u mjesecima: 8
Izravno obuhvaćeno područje provedbe: Grad Ludbreg, Općina Sveti Đurđ, Općina Mali Bukovec, Općina Veliki Bukovec, Općina Martijanec
Broj izravnih korisnika Projekta: 120 osoba, M - 50 Ž - 70
Broj volontera u Projektu: 5


Broj i vrsta aktivnosti u Projektu: 5
Najzastupljenija aktivnost u Projektu: Organizacija aktivnosti i usluga za starije osobe
Broj mladih nezaposlenih osoba (do 30 godina) koje se planiraju zaposliti na Projektu: 1
Broj nezaposlenih osoba s invaliditetom koje se planiraju zaposliti na Projektu: 1
Broj angažiranih suradnika: 1
Partneri na projektu:
1. Grad Ludbreg
2. KUD Anka Ošpuh
3. Žene iz centra svijeta
4. Likovno udruženje Ludbreg

Sažetak projekta
Projekt je usmjeren na unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi i osoba starije životne dobi koje su smještene u institucijama socijalne skrbi kroz organiziranje dnevnih aktivnosti i uspostave pružanja izvaninstitucionalnih usluga za starije osobe u lokalnoj sredini.

Opis projekta
Problemi, čijem je rješavanju usmjeren projekt, odnose se na relativno nisku stopu uključenosti starijih osoba u život zajednice, mali broj usluga i dnevnih aktivnosti koje su prilagođene potrebama starijih osoba i umirovljenika na području šire regije Ludbreg, niski stupanj korištenja izvaninstitucionalnih oblika pomoći starijim osobama i nedostupnost usluga i dnevnih aktivnosti za sve zainteresirane starije osobe

Ciljevi projekta
Opći cilj projekta jest doprinijeti uključivanju starijih osoba u život zajednice kroz razvoj, planiranje i implementaciju dodatnih izvaninstitucionalnih usluga i dnevnih aktivnosti
Specifični ciljevi
1. Podizanje kvalitete usluga i aktivnosti koje se pružaju starijim osobama
2. Povećanje broja usluga i organiziranih dnevnih aktivnosti koje su prilagođene potrebama i interesima starijih osoba
3. Proširenje postojeće mreže usluga na područja u široj okolici Grada Ludbrega na kojima iste nisu dostupne
4. Osiguravanje dostupnosti usluga i dnevnih aktivnosti za starije osobe i umirovljenike

Aktivnosti
1. Upravljanje projektom i projektna administracija
2. Organizacija i provedba dnevnih aktivnosti i novih usluga u zajednici
3. Oformljivanje mreže dionika i uspostava sustava podrške „Pomognimo jedni drugima“
4. Osiguravanje vidljivosti projekta i dopiranje do šire javnosti

Ciljane skupine po projektu
1. osobe starije životne dobi (starije od 60 godina)
a. članovi udruge umirovljenika
b. osobe starije životne dobi koje su članovi udruga partnera
c. osobe starije životne dobi koje su institucionalizirane
d. starije osobe koje žive u otežanim životnim uvjetima kojima prijeti socijalna isključenost i koji su društveno izolirani
2. članovi projektnog tima

Korisnici projekta su članovi projektnog tima prijavitelja, partnera i suradničkih organizacija, umirovljenici, osobe starije životne dobi, osobe starije životne dobi koje su institucionalizirane, zaposlenici domova za starije osobe, organizatori usluga i dnevnih aktivnosti za starije osobe te šira javnost i osobe s područja Grada Ludbrega koje žive u lošim socijalno – ekonomskim uvjetima.

Najzastupljeniji tip aktivnosti koji se provodi u projektu
Planiranje i implementacija usluga i dnevnih aktivnosti za osobe starije životne dobi

Dodatni tipovi aktivnosti koje se provode u projektu
1. Uspostava mreže dionika
2. Širenje mreže na druge općine
3. Dijeljenje znanja i novih metodika rada između uključenih organizacija
4. Sportsko – rekreacijske aktivnosti
5. Kreativne aktivnosti (likovna, dramska)
6. Kulturne aktivnosti (ručni radovi, izložbe, predstave)
7. Zabavno društvene aktivnosti (proslave, društvene igre, organizacija druženja...)
8. Organizacija sustava podrške i validacije različitih društvenih skupina „Pomognimo jedni drugima“

Doprinos partnerskih organizacija u provedbi projekta
Doprinos Grada Ludbrega
Doprinos Grada Ludbrega odnosi se na organizaciju i diseminaciju informacija na što širem području. Zaposlenik Grada Ludbrega bit će volonter po projektu, sudjelovat će kao ravnopravan član projektnog tima, kako bi se i JLS dodatno ojačala u ovom segmentu društvenog djelovanja. Ludbreg će biti zadužen za provedbu aktivnosti pod rednim brojem 4. „Osiguravanje vidljivosti projekta i dopiranje do šire javnosti“ i sudjelovat će u organizaciji mreže dionika i uspostavi sustava podrške „Pomognimo jedni drugima“ na način da će pomoći institucionalno i organizacijski, a volonter će zajedno s novozaposlenom osobom osmišljavati nove aktivnosti i usluge za korisnike i pomoći u širenju dometa projekta preko svih njemu dostupnih alata.

Doprinos Udruge Žene iz centra svijeta
Doprinos Udruge Žene iz centra svijeta odnosi se na provođenje aktivnosti Planiranje, organizacija i provedba kreativnih aktivnosti u smislu organizacija radionica ručnih radova i izrade tradicionalnih suvenira. Udruga će sudjelovati kao punopravni član projektnog tima i sudjelovati u procesu donošenja odluka te će biti jedan od prvih članova novooformljene mreže i sustava podrške. Sudjelovat će u organizaciji mreže dionika i uspostavi sustava podrške „Pomognimo jedni drugima“ na način da će pomoći institucionalno, organizacijski i davanjem ideja i prijedloga. Udruga će svoj doprinos dati kroz prenašanje znanja o tradicijskim tehnikama načina izrade ručnih radova i rukotvorina. S planiranim ciklusima aktivnosti koje će provoditi članice Udruge, ojačat će se kognitivne i motoričke sposobnosti starijih osoba, potaknut će ih se da pokažu svoja vlastita znanja i umijeća. Uz pomoć Udruge, starije osobe moći će svoje radove prezentirati široj javnosti te steći osjećaj društvene korisnosti i vrijednosti.

Doprinos Kulturno umjetničkog društva Anka Ošpuh
Doprinos udruge KUD Anka Ošpuh odnosi se na provođenje aktivnosti Planiranje, organizacija i provedba zabavno – društvenih aktivnosti, organizaciju nastupa, organizaciju nastupa tamburaškog sastava te u suradnji s Udrugom umirovljenika organizacija društvenih aktivnosti i igara. Sudjelovat će u organizaciji mreže dionika i uspostavi sustava podrške „Pomognimo jedni drugima“ na način da će pomoći institucionalno, organizacijski i davanjem ideja i prijedloga. Udruga će svoj doprinos dati kroz poticanje kreativnosti kod starijih osoba, učenjem plesanja te naglašavanjem važnosti fizičke aktivnosti za starije osobe, sukladno njihovim mogućnostima. KUD će također poticati starije osobe na sudjelovanje u njihovim redovnim aktivnostima, nastupima (u vidu posjetitelja) te na taj način starijim osobama omogućiti socijalizaciju u novim uvjetima i izvan njihove sredine u kojoj žive.

Doprinos Likovnog udruženja Ludbreg
Doprinos udruge Likovnog udruženja Ludbreg odnosi se na Planiranje, organizaciju i provedbu kreativnih aktivnosti i organizaciju likovnih radionica. Sudjelovat će u organizaciji mreže dionika i uspostavi sustava podrške „Pomognimo jedni drugima“ na način da će pomoći institucionalno, organizacijski i davanjem ideja i prijedloga. Udruga će svoj doprinos dati kroz poticanje razvoja kreativnosti, komunikacije i likovnog izražaja kod starijih osoba, jačanju kognitivnih sposobnosti, poticanju rada u grupama s osobama različitih godina koje će rezultirati olakšanim socijalnim interakcijama, razvijanjem osjećaja društvene pripadnosti i društvene korisnosti kod starijih osoba.

Kao suradnik po projektu sudjelovati će Gradska knjižnica Mladen Kerster koja će organizirati kulturne aktivnosti i literarne događaje u svojim prostorima, prostorima Udruge i prostorima domova za starije osobe.

Mjerljive rezultate koje očekujemo po završetku provođenja projekta su:
1. 1 uspješno i efektivno implementiran projekt
1. Povećanje broja dnevnih aktivnosti na području 4 općine i 1 grada
2. Povećanje broja usluga za starije osobe na području 4 općine i 1 grada
3. Provedeno 5 paketa različitih dnevnih aktivnosti
4. Uvedeno minimalno 5 novih usluga na područja navedenih općina
5. Uključeno minimalno 120 korisnika
6. Podignuta razina kvalitete života 120 korisnika
7. Pružena pomoć minimalno 6 osoba koje se nalaze na rubu siromaštva
8. Organizirana 1 mreža dionika s početnih 10 organizacija
9. Tokom trajanja projekta dodatno uključeno minimalno 6 novih udruga s područja provedbe projekta
10. Ojačani kapaciteti minimalno 10 različitih organizacija
11. Zaposlena 1 mlada osoba s invaliditetom
12. Održano 6 natjecanja sportske tematike, uključeno minimalno 60 korisnika
13. Izrađen plan i program rada sustava podrške „Pomognimo jedni drugima“
14. Indirektan utjecaj projekta na minimalno 5000 stanovnika

Implementacija projekta započela je u lipnju 2017. godine pa Vas molimo da se za sve željene informacije obratite Udruzi umirovljenika i starijih osoba regije Ludbreg srijedom i petkom od 8.00h do 12.00h na adresi Trg Svetog Trojstva 16.
Informacije o provedbi projekta, mogućnosti uključivanja u planirane aktivnosti i odgovore na Vaša pitanja vezana uz projekt možete dobiti od voditelja projekta Petre Međimurec na broj telefona 042 420 208 ili e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..