Živimo zajedno, starimo kvalitetno 2

slika objava grad

Grad Ludbreg kao jedinica lokalne samouprave izuzetno je osviještena o problematici koju prouzrokuje starenje stanovništva i iz tog razloga sudjeluje u različitim partnerskim i samostalnim projektima koji doprinose smanjenju socijalne isključenosti i poboljšanju kvalitete života osoba treće životne dobe. Većina starijih osoba i umirovljenika suočena je s različitim problemima, kao što su izrazito nizak materijalni i socijalni položaj, smanjena mobilnost, osamljenost te niski stupanj društvene participacije.

Upravo iz tog razloga se Grad Ludbreg uključio u projekt kojim će se organizirati različite aktivnosti primjerene najstarijima građanima. Radi se o nastavku projekta „Živimo zajedno, starimo kvalitetno“ kojeg je 2016. godine financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt se odnosi na organizaciju sportsko-rekreativnih, kreativnih, edukacijskih, kulturnih i zabavnih aktivnosti koje su razrađene u skladu s iskustvima iz dosadašnjeg rada s osobama starije životne dobi te su prilagođene mogućnostima i zahtjevima svakog korisnika.

Umirovljenicima i starijim osobama bit će omogućeno čitanje tiskovina, beletristike, literarnih radova, pjesama, učenje o lokalnim tradicijskim receptima, pohađanje kreativnih radionica, sudjelovanje na kulturno - zabavnim programa sukladno vlastitom nahođenju i mogućnostima, stjecanje informatičkih vještina te ostalih stavki koje će im biti zanimljive. Ovaj projekt provodit će se u suradnji s drugim organizacijama i institucijama poput Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“, lokalnim odgojno obrazovnim ustanovama, drugim udrugama te ostalim zainteresiranim dionicima. Cilj projekta jest kvalitetno osmišljavanje aktivnosti koje će starijim osobama popuniti njihovo slobodno vrijeme, ojačati njihove kapacitete i pokazati im da postoji mogućnost kvalitetnog starenja u lokalnoj zajednici.
Grad Ludbreg nastupa u svojstvu partnera i zadužen je za diseminaciju informacija o projektu preko svih dostupnih medija, fotodokumentaciju, izradu edukativnih materijala, biltena o postignutim rezultatima, informiranje javnosti te promoviranje važnosti umirovljenika i starijih osoba u zajednici kroz uspostavu sustava podrške „Pomognimo jedni drugima“.
„Kroz ovaj projekt želimo razviti sustav podrške „Pomognimo jedni drugima“ koji se odnosi na umrežavanje različitih institucija, poput tijela javne uprave, predstavnika civilnog društva, obrazovnih ustanova, ne samo sa područja Grada Ludbrega, već i institucija koje djeluju na području cijele Varaždinske županije. Sustav će funkcionirati na način da, ako će bilo kojem umirovljeniku ili osobi starije životne dobi, trebati pomoć prilikom obavljanja nekih zadataka ili kućanskih poslova, društvena ili socijalna interakcija, imat će se kome obratiti za pomoć u svakom trenutku. Tako da već sad pozivam ostale institucije, jedinice lokalne samouprave, predstavnike civilnog društva i sve ostale zainteresirane da nam se priključe i da aktivno sudjeluju u organizaciji i provedbi našeg sustava podrške „Pomognimo jedni drugima“– rekao je gradonačelnik Grada Ludbrega, Dubravko Bilić.

Projekt je započeo 2.svibnja 2017. godine i trajat će 8 mjeseci.