AKTUALNO

Trakošćan

Dana 15. ožujka 2019. godine naši umirovljenici su posjetili Dvorac Trakovšćan. Razlog zašto smo odabrali baš tu destinaciju jest taj da je Dvor Trakošćan kulturno dobro, zaštićena povijesna cjelina koja se sastoji od dvorca, građevina uz dvorac, perivoja i park šume s jezerom.

Trakovšćan je danas jedan od rijetkih objekata u Hrvatskoj sa sačuvanom vlastitom građom, povijesno usko vezanom život svih njegovih bivših vlasnika.
Trakošćan je nastao krajem 13. stoljeća u obrambenom sustavu sjeverozapadne Hrvatske kao manja osmatračka utvrda za nadzor puta od Ptuja prema bednjanskoj dolini. Prema legendi Trakošćan je svoje ime dobio po tračkoj utvrdi koja je navodno postojala još u vrijeme antike.
I sa ciljem da se očuva enormna kulturna baština, 1954. osnovan je muzej sa stalnim postavom koji je otvoren za širu javnost i sve zainteresirane posjetitelje.