Integrativan Ludbreg

 

policija

U sklopu projekta Integrativan Ludbreg održana su predavanja i radionice policijskih službenika PP Ludbreg i starijih osoba o nasilju nad osobama treće životne dobi. Nasilje u obitelji je svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, a osobito tjelesno nasilje, primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili nije, tjelesno kažnjavanje i drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci u odgojne svrhe, psihičko nasilje, spolno nasilje, odnosno spolno uznemiravanje i ekonomsko nasilje.


S ciljem zaštite žrtve od nasilja, policijski službenici dali su određene savjete kako se ponašati u slučaju nasilja u obitelji, što učiniti kada se ono dogodi te koje mjere poduzeti. Neki od savjeta koje su policijski službenici dali starijim osobama na interaktivnoj radionici su da se ne odgađa prijava nasilja u obitelji i da se pojedinci obrate za savjet i drugim institucijama nadležnim za slučajeve nasilja u obitelji. Policijski službenici u svojem izlaganju objasnili su kakav je postupak prilikom izlaska policije na poziv osobe koja želi prijaviti nasilje te na koji način se provodi postupak utvrđivanja činjenica.

Naveli su da osoba u takvoj situaciji mora obratiti pozornost na sljedeće stavke: zatražiti liječničku pomoć ako je potrebna, detaljno ispričati okolnosti nasilničkog događaja, navesti eventualne ranije slučajeve nasilja u obitelji i posebno naglasiti da li su nasilničkom događaju bila prisutna djeca, navesti eventualna saznanja o postojanju oružja u kući, zatražiti od policije da osobu upozna s njenim pravima, u dogovoru s policijom prihvatiti neku od zaštitnih mjera ili mjera opreza koje bi doprinijele boljoj zaštiti cijele obitelji, zatražiti od policije da uključene osobe izvijesti o daljnjem postupku s počiniteljem, zatražiti od policije da sve uključene uputi na ustanove koje mogu pružiti pomoć oko smještaja u skloništa ili domove za djecu i odrasle osobe – žrtve nasilja u obitelji.

Prisutni policijski službenici naglasili su da je najvažnija stavka kod takvih situacija da se odmah pozovu relevantne službe. U slučaju da se temeljem policijskog očevida utvrdi da se desilo nasilje u obitelji, radi zaštite i osiguranja osobe izložene nasilju nasilnik se prisilno izdvaja iz kuće i dovodi u pritvor. Nakon tog postupka, pokreće se zakonski postupak i odlazi se na nadležni sud. Ukoliko sudbena tijela donesu osuđujuću presudu, sud može nad počiniteljem nasilja u obitelji, osim zaštitnih mjera propisanih Prekršajnim zakonom, primijeniti sljedeće zaštitne mjere: obveznog psihosocijalnog tretmana, zabrane približavanja žrtvi nasilja u obitelji, zabrane uznemiravanja ili uhođenja osobe izložene nasilju, udaljenja iz stana, kuće ili nekoga drugoga stambenog prostora, obveznog liječenja od ovisnosti i oduzimanja predmeta koji je namijenjen ili uporabljen u počinjenju prekršaja. Zaštitne mjere mogu se primijeniti samostalno i bez izricanja kazne, odnosno druge prekršajno-pravne sankcije. Također, zaštitne mjere mogu se primijeniti po službenoj dužnosti ili na zahtjev ovlaštenog tužitelja ili na zahtjev osobe izložene nasilju. Sud može počinitelju nasilja u obitelji izreći kaznu zatvora ili novčanu kaznu.

Poruka održanih predavanja bila je da ako u svojoj obitelji prepoznajete neke od znakova nasilja u obitelji prijavite ga nadležnim službama ili ako se kao žrtva nasilja u obitelji tijekom prekršajnog ili kaznenog postupka osjećate nesigurno ili ugroženo obratite se i u takvim situacijama nadležnim službama (policija, državno odvjetništvo CSS, nevladine udruge, zdravstvene ustanove i dr).